PŘIHLÁŠENÍ, KOMPLETNÍ VÝSLEDKY, KALENDÁŘ A DĚNÍ KOLEM SOUTĚŽE NALEZNETE NA WEBU POZARNISPORT.HASICOVO.CZ

MORAVSKÁ LIGA TFA 2022 - PRAVIDLA

V roce 2017 proběhl první ročník Moravské ligy TFA (převážně v okrese Blansko, Brno-venkov a Svitavy). Jedná se o pohárovou soutěž, která reaguje na stále větší oblibu a zájem o TFA, kdy je v našem regionu tato hasičská disciplína velmi oblíbená, bohužel podobná forma jí doposud chyběla.

 

Pro započítání do celkového pořadí poháru musí závodník absolvovat alespoň pět závodů, kdy v případě, že závodník absolvuje všech sedm závodů, budou se mu dva nejhorší výsledky škrtat.

KATEGORIE:

Soutěžit se bude ve dnes už běžných třech kategoriích, a to jsou muži do 35 let, muži nad 35 let a ženy bez rozdílu věku. Spodní věková hranice je 15 let, závodníci mladší 18 let musí mít písemné svolení od rodičů a v lepším případě, aby byli rodiče přítomni na závodě. Kategorie mužů se budou rozlišovat dle ročníku narození závodníka. Tedy v případě, že během roku závodník dovrší 35 let, tak bude automaticky od začátku poháru zařazen do kategorie nad 35 let.

TRAŤ:

Každý pořadatel si trať sestavuje sám dle svých nápadů a možností, zároveň se však držíme klasických disciplín TFA a nezařazujeme žádné nestandardní disciplíny. V rámci ligy se nebude nic sjednocovat a každý závod bude svým způsobem
unikátní. Všichni pořadatelé už minimálně jednou soutěž pořádali a v letošním roce by měly být tratě obdobné. S tímto souvisí i to, že
pořadatelé jednotlivých závodů si sami určují individuální úpravy pravidel, takže co může v jednom závodě být povoleno, to může být jinde zakázáno.

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH:

Stejně jako si každý pořadatel sestavuje trať dle svých vlastních možností, držíme se i u výstroje dohody o klasické výstroji.

Ženy mají výjimku  – sportovní obuv, nemusí mít zásahové boty.

BODOVÁNÍ:

Bodovat se bude jednoduchým způsobem, každému pořadí připadne určitý počet bodů. 1.-10. místo klesá počet bodů od 50 po 2, následně od 10. do 40.místa klesá po 1 bodu a každý další závodník od 40.místa+ dostane za dokončený závod 1 bod. Vítěz bude ohodnocen 50 body, 2. – 48 b., 3. – 46 b., 4. – 44 b., 5. – 42 b., 6. – 40 b., 7. – 38 b., 8. – 36 b., 9. – 34 b., 10. – 32 b., 11. – 31 b., 12. – 30 b., 13. – 29 b., 14. – 28 b., 15. – 27 b., 16. – 26 b., 17. – 25 b, 18. – 24 b, 19. – 23 b, 20. – 22 b, 21. – 21 b, 22. – 20 b, 23. – 19. b, 24. – 18 b, 25. – 17 b, 26. – 16 b, 27. – 15 b, 28. – 14 b, 29. – 13 b, 30. – 12 b, 31. – 11 b, 32. – 10 b, 33. – 9 b, 34. – 8 b, 35. – 7 b, 36. – 6 b, 37. – 5 b, 38. – 4 b, 39. – 3b, 40. – 2 b, každý další závodník dostane 1 bod.
V případě stejného počtu bodů při celkovém hodnocení rozhodne větší počet lepších umístění.

V posledním závodě se sečtou výsledky ze všech závodů a společně s vyhlášením posledního závodu se vyhlásí i výsledky ligy, kdy vítězové jednotlivých kategorií obdrží putovní poháry a věcné ceny. Ohodnoceni budou i ostatní závodníci, kteří splní podmínky pro celkovou klasifikaci.

 

Dále se v rámci Moravské ligy TFA snažíme o propagaci a přiblížení veřejnosti dárcovství kostní dřeně. Je to věc, která jednomu z našich kamarádů a spolupořadatelů zachránila život a v počtu lidí, který se kolem TFA pohybuje, věříme, že se noví dárci najdou v hojném množství. A co jiného
by měli hasiči dělat než pomáhat ostatním.

Kalendář akcí

TFA Podolí
Olešnický železňák

7.5.2023
facebook událost

tfa trpín

25.6.2023
facebook událost

TFA doubravice nad svitavou

12.8.2023
facebook událost

TFA velatice

2.9.2023
facebook událost

TFA velká nad veličkou

16.9.2023
facebook událost