PŘIHLÁŠENÍ, KOMPLETNÍ VÝSLEDKY, KALENDÁŘ A DĚNÍ KOLEM SOUTĚŽE NALEZNETE NA WEBU POZARNISPORT.HASICOVO.CZ

MORAVSKÁ LIGA TFA 2024 - PRAVIDLA

Jedná se o pohárovou soutěž, která reaguje na stále větší
oblibu a zájem o TFA, kdy je v našem regionu tato hasičská disciplína velmi
oblíbená, bohužel podobná forma ji dosud chyběla. 

Pro započítání do celkového pořadí poháru musí závodník absolvovat alespoň pět
závodů z celkového počtu sedmi. Kdy v případě, že závodník absolvuje všech sedm
závodů, budou se mu dva nejhorší výsledky škrtat.

 

KATEGORIE:
Soutěžit se běhá ve dnes už běžných třech kategoriích, a to jsou muži do 35 let,
muži nad 35 let a ženy bez rozdílu věku. Spodní věková hranice je 15 let, závodníci
mladší 18 let musí mít písemné svolení od rodičů a v lepším případě, aby byli rodiče
přítomni na závodě. Kategorie mužů se budou rozlišovat dle ročníku narození
závodníka. Tedy v případě, že během daného závodního roku závodník dovrší 35
let, tak bude automaticky od začátku poháru zařazen do kategorie nad 35 let.

TRAŤ:
Každý pořadatel si trať sestavuje sám dle svých nápadů a možností, zároveň se
však držíme klasických disciplín TFA a nezařazujeme žádné nestandardní disciplíny.
V rámci ligy se nebude nic sjednocovat a každý závod bude svým způsobem
unikátní. Všichni pořadatelé už minimálně jednou soutěž pořádali a v letošním roce
by měly být tratě obdobné. S tímto souvisí i to, že pořadatelé jednotlivých závodů si
sami určují individuální úpravy pravidel, takže co může v jednom závodě být
povoleno, to může být jinde zakázáno.

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH:
Stejně jako si každý pořadatel sestavuje trať dle svých vlastních možností, držíme se
i u výstroje dohody o klasické výstroji.
U mužů je to kompletní třívrstvý zásahový oděv, zásahová obuv, zásahová přilba a
rukavice pro požár nebo technické zásahy.
Ženy mají výjimku – nemusí mít zásahovou obuv a rukavice, jinak pro ně platí stejné
podmínky jako pro muže.
Dýchací přístroj, jako zátěž, dodáváme na každém závodě vlastní.

BODOVÁNÍ:
Bodovat se bude jednoduchým způsobem, každému pořadí připadne určitý počet
bodů. 1.-10. místo klesá počet bodů od 50 po 2, následně od 10. do 40.místa klesá
po 1 bodu a každý další závodník od 40.místa+ dostane za dokončený závod 1 bod.
Vítěz bude ohodnocen 50 body, 2. – 48 b., 3. – 46 b., 4. – 44 b., 5. – 42 b., 6. – 40
b., 7. – 38 b., 8. – 36 b., 9. – 34 b., 10. – 32 b., 11. – 31 b., 12. – 30 b., 13. – 29 b.,
14. – 28 b., 15. – 27 b., 16. – 26 b., 17. – 25 b, 18. – 24 b, 19. – 23 b, 20. – 22 b, 21.
– 21 b, 22. – 20 b, 23. – 19. b, 24. – 18 b, 25. – 17 b, 26. – 16 b, 27. – 15 b, 28. – 14
b, 29. – 13 b, 30. – 12 b, 31. – 11 b, 32. – 10 b, 33. – 9 b, 34. – 8 b, 35. – 7 b, 36. – 6
b, 37. – 5 b, 38. – 4 b, 39. – 3b, 40. – 2 b, každý další závodník dostane 1 bod.

V případě stejného počtu bodů při celkovém hodnocení rozhodne větší počet lepších
umístění. Pokud by byla shoda i v tomto kritériu a závodníci měli splněno všech
sedm závodů započítají se i tyto body.

V posledním závodě se sečtou výsledky ze všech závodů (v případě absolvování
sedmi závodů se dva nejhorší škrtajé) a společně s vyhlášením posledního závodu
se vyhlásí i výsledky ligy, kdy vítězové jednotlivých kategorií obdrží putovní poháry a
věcné ceny. Ohodnoceni budou i ostatní závodníci, kteří splní podmínky pro
celkovou klasifikaci.

Dále se v rámci Moravské ligy TFA snažíme o propagaci a přiblížení veřejnosti
dárcovství kostní dřeně. Je to věc, která jednomu z našich kamarádů a
spolupořadatelů zachránila život a v počtu lidí, který se kolem TFA pohybuje, věříme,
že se noví dárci najdou v hojném množství. A co jiného by měli hasiči dělat než
pomáhat ostatním.

Kalendář akcí

TFA Podolí

7.4.2024

TFA VELATICE

27.4.2024

OLEŠNICKÝ ŽELEZŇÁK

19.5.2024

tfA Trpín

1.6.2024

TFA velká nad veličkou

30.6.2024

TFA rokytnické galeje

3.8.2024

TFA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

10.8.2024