PŘIHLÁŠENÍ, KOMPLETNÍ VÝSLEDKY, KALENDÁŘ A DĚNÍ KOLEM SOUTĚŽE NALEZNETE NA WEBU POZARNISPORT.HASICOVO.CZ

MORAVSKÁ LIGA TFA 2022 - PRAVIDLA

V roce 2017 proběhl první ročník Moravské ligy TFA (převážně v okrese Blansko, Brno-venkov a Svitavy). Jedná se o pohárovou soutěž, která reaguje na stále větší oblibu a zájem o TFA, kdy je v našem regionu tato hasičská disciplína velmi oblíbená, bohužel podobná forma jí doposud chyběla.

 

Pro započítání do celkového pořadí poháru musí závodník absolvovat alespoň pět závodů, kdy v případě, že závodník absolvuje všech sedm závodů, budou se mu dva nejhorší výsledky škrtat.

KATEGORIE:

Soutěžit se bude ve dnes už běžných třech kategoriích, a to jsou muži do 35 let, muži nad 35 let a ženy bez rozdílu věku. Spodní věková hranice je 15 let, závodníci mladší 18 let musí mít písemné svolení od rodičů a v lepším případě, aby byli rodiče přítomni na závodě. Kategorie mužů se budou rozlišovat dle ročníku narození závodníka. Tedy v případě, že během roku závodník dovrší 35 let, tak bude automaticky od začátku poháru zařazen do kategorie nad 35 let.

TRAŤ:

Každý pořadatel si trať sestavuje sám dle svých nápadů a možností, zároveň se však držíme klasických disciplín TFA a nezařazujeme žádné nestandardní disciplíny. V rámci ligy se nebude nic sjednocovat a každý závod bude svým způsobem
unikátní. Všichni pořadatelé už minimálně jednou soutěž pořádali a v letošním roce by měly být tratě obdobné. S tímto souvisí i to, že
pořadatelé jednotlivých závodů si sami určují individuální úpravy pravidel, takže co může v jednom závodě být povoleno, to může být jinde zakázáno.

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH:

Stejně jako si každý pořadatel sestavuje trať dle svých vlastních možností, držíme se i u výstroje dohody o klasické výstroji.

Ženy mají výjimku  – sportovní obuv, nemusí mít zásahové boty.

BODOVÁNÍ:

Bodovat se bude jednoduchým způsobem, každému pořadí připadne určitý počet bodů. 1.-10. místo klesá počet bodů od 50 po 2, následně od 10. do 40.místa klesá po 1 bodu a každý další závodník od 40.místa+ dostane za dokončený závod 1 bod. Vítěz bude ohodnocen 50 body, 2. – 48 b., 3. – 46 b., 4. – 44 b., 5. – 42 b., 6. – 40 b., 7. – 38 b., 8. – 36 b., 9. – 34 b., 10. – 32 b., 11. – 31 b., 12. – 30 b., 13. – 29 b., 14. – 28 b., 15. – 27 b., 16. – 26 b., 17. – 25 b, 18. – 24 b, 19. – 23 b, 20. – 22 b, 21. – 21 b, 22. – 20 b, 23. – 19. b, 24. – 18 b, 25. – 17 b, 26. – 16 b, 27. – 15 b, 28. – 14 b, 29. – 13 b, 30. – 12 b, 31. – 11 b, 32. – 10 b, 33. – 9 b, 34. – 8 b, 35. – 7 b, 36. – 6 b, 37. – 5 b, 38. – 4 b, 39. – 3b, 40. – 2 b, každý další závodník dostane 1 bod.
V případě stejného počtu bodů při celkovém hodnocení rozhodne větší počet lepších umístění.

V posledním závodě se sečtou výsledky ze všech závodů a společně s vyhlášením posledního závodu se vyhlásí i výsledky ligy, kdy vítězové jednotlivých kategorií obdrží putovní poháry a věcné ceny. Ohodnoceni budou i ostatní závodníci, kteří splní podmínky pro celkovou klasifikaci.

 

Dále se v rámci Moravské ligy TFA snažíme o propagaci a přiblížení veřejnosti dárcovství kostní dřeně. Je to věc, která jednomu z našich kamarádů a spolupořadatelů zachránila život a v počtu lidí, který se kolem TFA pohybuje, věříme, že se noví dárci najdou v hojném množství. A co jiného
by měli hasiči dělat než pomáhat ostatním.

Kalendář akcí

TFA Podolí
Olešnický železňák
tfa trpín
TFA doubravice nad svitavou
TFA velatice
TFA velká nad veličkou

16.9.2023
facebook událost