Předání daru krtkovi

Jak asi všichni dobře víte, v loňském roce jsme rozjeli další projekt naší charitativní činnosti, a tím byl vznik transparentního účtu – 2601773032/2010. Primárním účelem tohoto účtu je jednou za rok přispět vybranou částkou na Nadační fond dětské onkologie KRTEK.
V loňském roce se díky vám všem našim závodníkům, fanouškům, sponzorům a partnerům podařilo vybrat částku 20 300 Kč, což jsou už celkem pěkné peníze.
Je nám velkým potěšením vám sdělit, že částka už doputovala ke Krtkovi a my máme velkou radost, o kterou se s vámi musíme podělit. Minulý týden, dne 28. 4. 2021, jsme měli úžasnou schůzku s paní Evou Kroupovou, ředitelkou nadačního fondu Krtek. Setkání to bylo velmi přátelské, milé, ale také konstruktivní. Bohužel se předání dárkového šeku nemohlo uskutečnit přímo v Dětské nemocnici, ale to hned, jak to okolnosti dovolí, napravíme. S paní ředitelkou jsme se domluvili na spolupráci i v letošním roce a hned jsme i našli shodu v tom, kam peníze z našeho příspěvku půjdou.
Částka 20 300 Kč přispěje na koupi speciálního přístroje, kterým je MOBILNÍ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR. Tento přístroj umožňuje dětským i dospívajícím onkologickým pacientům, kteří potřebují celodenní saturaci kyslíkem, pohybovat se nejen v domácím prostředí, ale i mimo domov (např. vycházky, přeprava vozidlem apod.). Přístroj je mobilní a je vybaven záložní baterií, umožňuje tak pohyb i mimo dosah elektrické sítě. Mobilní kyslíkový koncentrátor využívají onkologičtí pacienti většinou v paliativní části léčby s vážným poškozením dýchacího ústrojí v důsledku nádorového onemocnění.
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno je spádovou oblastí pro pacienty z Moravy, Slezska a východních Čech. V průměru se na klinice za rok léčí 170 dětí a dospívajících s onkologickým onemocněním. Jedním z okruhů, který nadační fond podporuje, je také technologické vybavení této kliniky. Díky úzké spolupráci kliniky a nadačního fondu lze zajišťovat pacientům vysoký standard komplexní péče, a to v kurativní i paliativní léčbě.
My jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň trošku přispět k většímu komfortu dětí, které se perou s těmito zákeřnými a těžkými onemocněními. Doufáme, že brzy budeme moci děti opět navštívit přímo na oddělení a pro letošní rok máme za cíl částku z roku 2020 rozhodně překonat. Věříme, že nás v tom nenecháte a na dobrou věc přispějete.